Denkmit čistící pěna na trouby a grily, 500 ml

Kód: 84
Novinka Tip
Neohodnoceno
59 Kč
Skladem

Vysoce účinná pěna ve spreji na trouby a grily. 

Detailní informace

Expresní osobní odběr v Sokolči do 2 hod. od objednání
95 % zboží skladem
Poradenství- osobní zkušenost s produkty
Osobní přístup k zákazníkovi

Detailní popis produktu

Návod k použití naleznete na obalu výrobku.

NEBEZPEČÍ
Extrémně hořlavý aerosol.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Je-li potřeba lékařského poradenství, připravte si obal nebo etiketu.
Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C
Udržujte uzamčené.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.
POKYNY PRO ZASAŽENÍ OČÍ: Oplachujte opatrně vodou několik minut. Pokud je to možné, odstraňte stávající kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování.
ZASAŽENÍ KŮŽE NEBO VLASŮ: Okamžitě svlečte veškeré kontaminované oděvy. Umyjte kůži vodou / sprchou.
Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
Nevdechujte prach / kouř / plyn / mlhu / výpary / sprej.
Nádobka pod tlakem: Nedoporučuje se kouřit ani po použití.
Nespouštějte otevřený plamen nebo jiný zdroj zapálení.
Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Nekuřte.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zneškodněte obsah / obal autorizované společnosti pro odstraňování odpadů nebo obecního sběrného místa

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 0.65 kg
EXPRESNÍ OSOBNÍ ODBĚR v Sokolči do 2 hod. od objednání, předem dohodnuté na tel. 604 997 530