S-quitofee sprej proti hmyzu a klíšťatům, děti od 2 let, 100 ml

Kód: 49
Novinka
Neohodnoceno
75 Kč
Skladem

Poskytuje okamžitou až 8 hod. ochranu před bodavým hmyzem a 4 hodinovou ochranu před klíšťaty. Pro děti od 2 let.

Detailní informace

Expresní osobní odběr v Sokolči do 2 hod. od objednání
95 % zboží skladem
Poradenství- osobní zkušenost s produkty
Osobní přístup k zákazníkovi

Detailní popis produktu

Sprej lze snadno nanést a osvěžuje pokožku.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Obsahuje etanol. Kapalina a mlha se mohou vznítit. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných hořlavých materiálů – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosol. Neaplikujte na dětské ruce a podrážděnou pokožku (např. po spálení sluncem). Při podráždění přestaňte sprej používat. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud máte v oku kontaktní čočky, okamžitě je vyjměte. Zamezte kontaktu s potravinami. Prázdný obal likvidujte podle zákona o odpadech.


Složení: Účinné látky: 10 g/ 100 g směs cis- a trans-p-methan-3,8-diol

Varování: Hořlavá kapalina a páry. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. 
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Chraňte před mrazem.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dětská kosmetika
Hmotnost: 0.15 kg
EXPRESNÍ OSOBNÍ ODBĚR v Sokolči do 2 hod. od objednání, předem dohodnuté na tel. 604 997 530