Domestos WC dezinfekční a čistící přípravek Extended Power Pine, 750 ml

Kód: 570
Akce Novinka
Neohodnoceno
Značka: Německo
59 Kč –36 %
domestos wc zelený
59 Kč –36 % 37,90 Kč
Skladem

Tekutý prostředek na desinfekční úklid toalety, a jiných odpadů v koupelně. 750 ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

Složení:  Dezinfekční látka- chlornan sodný 4,5 g / 100 g

Méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum

Skladujte při teplotě 5-35st. Celsia. Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby

NEBEZPEČÍ: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží nebo s vlasy: veškeré kontaminované oděvy okamžitě svkékněte, opláchněte kůži vodou. Při zasažení očí- několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměnte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, pokračujte ve vyplachování. Případně vyhledejte lékařské ošetření.

 

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

Doplňkové parametry

Kategorie: Úklid domácnosti
Hmotnost: 1 kg